Otkrijte Kolasin! Dobrodosli!


TO KolašinTuristička organizacija Kolašina osnovana je Odlukom o osnivanju Turističke organizacije Kolašina 2004.god.

Osnovni rad se zasniva na ostvarivanju javnog interesa u oblasti turizma.

Prihode ostvaruje kroz boravišnu taksu i članski doprinos.

Žiro račun za uplatu boravišne takse: Erste banka: 540-7283205-71

Žiro račun za uplatu članskog doprinosa: Erste banka: 540-7283207-65

Novosti

Ovdje mozete procitati poslednje novosti vezane za turizam u Kolasinu.

 

Pročitajte sve novosti vezanje za turizam u Kolasinu.